Shenzhen Dragonbest Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Hong Kong electronics fair spring
  Ngày tham dự: 2019 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Hong Kong electronics fair spring ,the floor plan for the 5 Floor Exhibition Area , 5G-A02
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources China Source Fair
  Ngày tham dự: 2018 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Global Sources China Source Fair
Gửi email cho nhà cung cấp này